รายการในจังหวัด เชียงใหม่ 3,847 คัน จากทั้งหมด 8,872 คัน