รายการในจังหวัด เชียงใหม่ 219 คัน จากทั้งหมด 8,872 คัน