รายการในจังหวัด เชียงใหม่ 700 คัน จากทั้งหมด 8,872 คัน