รายการในจังหวัด เชียงใหม่ 289 คัน จากทั้งหมด 8,872 คัน