รายการในจังหวัด เชียงใหม่ 375 คัน จากทั้งหมด 8,872 คัน