รายการในจังหวัด เชียงใหม่ 1,131 คัน จากทั้งหมด 8,872 คัน