รายการในจังหวัด เชียงใหม่ 2,325 คัน จากทั้งหมด 8,872 คัน