รายการในจังหวัด เชียงใหม่ 1,097 คัน จากทั้งหมด 8,872 คัน