รายการในจังหวัด เชียงใหม่ 332 คัน จากทั้งหมด 8,872 คัน